BRF Kadetten 25 | 716416-3516

Kontaktpersoner

Här kommer styrelsens sammansättning visas så snart styrelsens medlemmar är inlagda i systemet. För kontakt med styrelsen, använd formuläret undertill.

Befattning Namn E-post
Ordförande Håkan Selg selg@fs.se
Ledamot Staffan Hedstrand shedstrand@gmail.com
Ledamot Sven Haglund svenhaglund@hotmail.com
Ledamot Sophie Walton Bernstedt sophie.walton.bernstedt@gmail.com
Suppleant Pirkko Dieckhoff pirkko.dieckhoff@telia.com
Suppleant Charlotta Håwi charlottahawi@gmail.com
Håkan Selg
Befattning Ordförande
E-post selg@fs.se
Staffan Hedstrand
Befattning Ledamot
E-post shedstrand@gmail.com
Sven Haglund
Befattning Ledamot
E-post svenhaglund@hotmail.com
Sophie Walton Bernstedt
Befattning Ledamot
E-post sophie.walton.bernstedt@gmail.com
Pirkko Dieckhoff
Befattning Suppleant
E-post pirkko.dieckhoff@telia.com
Charlotta Håwi
Befattning Suppleant
E-post charlottahawi@gmail.com

Kontaktformulär

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.