Kontaktpersoner

Här kommer styrelsens sammansättning visas så snart styrelsens medlemmar är inlagda i systemet. För kontakt med styrelsen, använd formuläret undertill.

Befattning Namn E-post
Ordförande Sven Haglund svenhaglund@hotmail.com
Sekreterare Sophie Walton Bernstedt sophie.walton.bernstedt@gmail.com
Kassör Staffan Hedstrand shedstrand@gmail.com
Ledamot Annette O'Riordan annette.oriordan@hotmail.com
Ledamot Linnea Tunhage linneatunhage@gmail.com
Suppleant Svante Nystrand s.nystrand@gmail.com
Sven Haglund
Befattning Ordförande
E-post svenhaglund@hotmail.com
Sophie Walton Bernstedt
Befattning Sekreterare
E-post sophie.walton.bernstedt@gmail.com
Staffan Hedstrand
Befattning Kassör
E-post shedstrand@gmail.com
Annette O'Riordan
Befattning Ledamot
E-post annette.oriordan@hotmail.com
Linnea Tunhage
Befattning Ledamot
E-post linneatunhage@gmail.com
Svante Nystrand
Befattning Suppleant
E-post s.nystrand@gmail.com

Kontaktformulär

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.