Kontaktpersoner

Här kommer styrelsens sammansättning visas så snart styrelsens medlemmar är inlagda i systemet. För kontakt med styrelsen, använd formuläret undertill.

Befattning Namn
Ordförande Sven Haglund
Sekreterare Sophie Walton Bernstedt
Kassör Staffan Hedstrand
Ledamot Annette O'Riordan
Ledamot Linnea Tunhage
Suppleant Svante Nystrand
Sven Haglund
Befattning Ordförande
Sophie Walton Bernstedt
Befattning Sekreterare
Staffan Hedstrand
Befattning Kassör
Annette O'Riordan
Befattning Ledamot
Linnea Tunhage
Befattning Ledamot
Svante Nystrand
Befattning Suppleant

Kontaktformulär

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.