Köpare & Mäklare

Här finner du som mäklare och köpare nödvändig information om föreningen. För övrig om-allt-möjligt-information hänvisas mäklare med förmedlingsuppdrag till sina respektive uppdragsgivare.

Officiellt namn
BRF Kadetten 25

Organisationsnummer
716416-3516

När bildades föreningen?
1975

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?
Äkta

Äger föreningen marken?
Ja

Antal bostadsrätter?
35 st

Antal hyresrätter?
Inga

Antal lokaler?
6 st

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, vatten, fiberuppkoppling vindsförråd

Finns det några gemensamhetslokaler?
Bastu, cykelrum, tvättstuga, glas- och porslinsförråd

Följer med bostadsrätten även rätt till parkeringsplats/garage?
Nej

Har stambyte genomförts?
Ja, 1979-80

Är el-stigarna bytta?
Ja, 1979-80

Har andra renoveringar genomförts?
Totalrenovering 1979-80
Nytt tak 1990
Gårdsrenovering inklusive nytt bjälklag 2014
Renovering av yttre fasad och terrassbalkonger 2020

Finns det balkongplaner i fastigheten?
Nej, 9 st färdigställdes 2010

Finns det planer för byggnation av vindsvåningar?
Nej

Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?
Nej

Typ av ventilation?
Mestadels självdrag

Typ av uppvärmning?
Fjärrvärme

Finns det en aktuell energideklaration?
Ja. Länk till energideklarationen

Finns kabel-TV i fastigheten?
Nej

Finns bredband i fastigheten?
Fibernät via Bredband2. Ingår i månadsavgiften.
Koaxialnät med Comhem som leverantör. Ingår inte i månadsavgiften.

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?
Till följd av senaste tidens stigande energi- och kapitalkostnader har avgifterna höjts per 1/7 2023.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?
Ja.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
Ja.

Ägarandelar: Accepteras släkt/föräldrar/barnägande?
Ja, minst 10 %

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?
Nej

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
Se under årsredovisningar under rubriken ”Om föreningen”

Vem är föreningens kontaktperson?
Staffan Hedstrand, kassör
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm
shedstrand@gmail.com

Senast uppdaterad 2024-06-09.