Om föreningen

Föreningens fastighet ligger i hörnet av Tomtebogatan och Rörstrandsgatan och består av 35 lägenheter samt sex uthyrda lokaler. De tre uppgångarna har adresserna Tomtebogatan 50, Rörstrandsgatan 58 och 60.

Fastigheten byggdes 1906 till 1909.

Vi sköter själva ekonomisk förvaltning och i stor utsträckning även den tekniska. Medlemmarna förväntas aktivt delta i detta och/eller andra föreningsaktiviteter.

Föreningen har en dramatisk tillkomsthistoria och fastigheten var den mest omskrivna i Stockholm under slutet av 70-talet. Brf Kadetten 25 bildades 1975 då de boende köpte fastigheten av hyresvärden. Kommunen åberopade sin rätt till förköp vilken gick igenom i stadshuset efter lottning i april 1976. Efter att de borgerliga partierna vunnit kommunalvalet upphävdes förköpet, dock fanns ett förbehåll: att vi skulle bygga om huset till modern standard enligt svensk byggnorm och att de 50 lägenheterna skulle bli 35. 

Fram till 1980 totalrenoverades fastigheten. Fjärrvärmd centralvärme installerades (tidigare endast kakelugnar), elsystem och stammar byttes, hissar installerades (tre nya hisschakt genom befintliga lägenheter), delar av taket byttes ut, lägenheter slogs ihop och upprustades. Renoveringen utfördes varsamt och med stor arbetsinsats av de boende själva. Kakelugnar, dörrar och fönster bevarades.

Efter 1980 har löpande underhåll utförts, några större projekt är:

1988          Utvändig målning av fönster.
1990          Omläggning av hela plåttaket.
1991          Installation av bullerdämpande innerrutor i lägenheter som vetter mot Norra länken.
1995          Utvändig målning av fönster. 
1997          Installation av radiobasstation på vinden.
1999          Renovering av entréer och trappuppgångar.
2001          Byte av två hissar.
2002          Ny gårdsbeläggning.
2004          Utvändig målning av fönster.
2005          Byte av fjärrvärmecentral. Installation av ComHem ”tre hål i väggen”
2006          Uppsnyggning av gården. Installation av värmekabel mot istappar.
2009          Nya balkonger mot gården. Nytt sopmaskineri. Större brevinkast i alla ytterdörrar.
2010          Samtliga radiatorventiler bytta. Ny avfuktare i torkrummet. Delar av yttertaket målat.
                   Snörasskydd.
2012          Ny hiss i Tomtebogatan 50. Utvändig målning av fönster på översta planet. Entréportar målade.
2013          Utvändig målning av fönster på ytterligare tre plan. Förbättrad taksäkerhet (stegar och
                   gångbryggor).
2014          Nytt gårdsbjälklag, totalrenovering av gården. Utvändig målning av resterande fönster
                   och dörrar.
2015          Totalrenovering av passagebalkong. Byte av gasservis.
2016          Uppfräschning av trapphusen. Högtrycksspolning av köksstammarna.
2018          Påbörjat ett 3-årigt projekt av utbyte av stamventiler (97 st), ett trapphus per år. Dragning av ny
                   vattenledning som ansluter fastigheten till gatunätet. Installation av öppet fibernät.
2019          Renovering av de gemensamma utrymmena i anslutning till bastun avlutas
2020          Renovering av fasaden och terassbalkongerna. Tredje och sista etappen av det 3-åriga projektet
                  för utbyte av stamventiler